Product menu

PL 3P MCB 6kA kaitselüliti

 
Code Description Price Price+VAT Unit
286586
PL6-B6/3 Kaitselüliti 3F 6A B Eaton €11.49
€10.34
-10%
€12.41
tk
286587
PL6-B10/3 Kaitselüliti 3F 10A B Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286588
PL6-B13/3 Kaitselüliti 3F 13A B Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286589
PL6-B16/3 Kaitselüliti 3F 16A B Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286590
PL6-B20/3 Kaitselüliti 3F 20A B Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286591
PL6-B25/3 Kaitselüliti 3F 25A B Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286592
PL6-B32/3 Kaitselüliti 3F 32A B Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286593
PL6-B40/3 Kaitselüliti 3F 40A B Eaton €14.11
€12.70
-10%
€15.24
tk
286594
PL6-B50/3 Kaitselüliti 3F 50A B Eaton €19.80
€17.82
-10%
€21.38
tk
286595
PL6-B63/3 Kaitselüliti 3F 63A B Eaton €25.60
€23.04
-10%
€27.65
tk
286596
PL6-C2/3 Kaitselüliti 3F 2A C Eaton €19.80
€17.82
-10%
€21.38
tk
286597
PL6-C4/3 Kaitselüliti 3F 4A C Eaton €19.80
€17.82
-10%
€21.38
tk
286598
PL6-C6/3 Kaitselüliti 3F 6A C Eaton €11.49
€10.34
-10%
€12.41
tk
286599
PL6-C10/3 Kaitselüliti 3F 10A C Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286600
PL6-C13/3 Kaitselüliti 3F 13A C Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286601
PL6-C16/3 Kaitselüliti 3F 16A C Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286602
PL6-C20/3 Kaitselüliti 3F 20A C Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286603
PL6-C25/3 Kaitselüliti 3F 25A C Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286604
PL6-C32/3 Kaitselüliti 3F 32A C Eaton €10.82
€9.74
-10%
€11.68
tk
286605
PL6-C40/3 Kaitselüliti 3F 40A C Eaton €14.11
€12.70
-10%
€15.24
tk
286606
PL6-C50/3 Kaitselüliti 3F 50A C Eaton €19.80
€17.82
-10%
€21.38
tk
286607
PL6-C63/3 Kaitselüliti 3F 63A C Eaton €25.60
€23.04
-10%
€27.65
tk
286610
PL6-D6/3 Kaitselüliti 3F 6A D Eaton €14.11
€12.70
-10%
€15.24
tk
286611
PL6-D10/3 Kaitselüliti 3F 10A D Eaton €12.78
€11.50
-10%
€13.80
tk
286612
PL6-D13/3 Kaitselüliti 3F 13A D Eaton €12.78
€11.50
-10%
€13.80
tk
286613
PL6-D16/3 Kaitselüliti 3F 16A D Eaton €12.78
€11.50
-10%
€13.80
tk
286614
PL6-D20/3 Kaitselüliti 3F 20A D Eaton €12.78
€11.50
-10%
€13.80
tk
286615
PL6-D25/3 Kaitselüliti 3F 25A D Eaton €12.78
€11.50
-10%
€13.80
tk
286616
PL6-D32/3 Kaitselüliti 3F 32A D Eaton €12.78
€11.50
-10%
€13.80
tk
286617
PL6-D40/3 Kaitselüliti 3F 40A D Eaton €20.16
€18.14
-10%
€21.77
tk
Code: 286586
PL6-B6/3 Kaitselüliti 3F 6A B Eaton
-10% Price: €11.49 €10.34
Price+VAT: €12.41
tk
Code: 286587
PL6-B10/3 Kaitselüliti 3F 10A B Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286588
PL6-B13/3 Kaitselüliti 3F 13A B Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286589
PL6-B16/3 Kaitselüliti 3F 16A B Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286590
PL6-B20/3 Kaitselüliti 3F 20A B Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286591
PL6-B25/3 Kaitselüliti 3F 25A B Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286592
PL6-B32/3 Kaitselüliti 3F 32A B Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286593
PL6-B40/3 Kaitselüliti 3F 40A B Eaton
-10% Price: €14.11 €12.70
Price+VAT: €15.24
tk
Code: 286594
PL6-B50/3 Kaitselüliti 3F 50A B Eaton
-10% Price: €19.80 €17.82
Price+VAT: €21.38
tk
Code: 286595
PL6-B63/3 Kaitselüliti 3F 63A B Eaton
-10% Price: €25.60 €23.04
Price+VAT: €27.65
tk
Code: 286596
PL6-C2/3 Kaitselüliti 3F 2A C Eaton
-10% Price: €19.80 €17.82
Price+VAT: €21.38
tk
Code: 286597
PL6-C4/3 Kaitselüliti 3F 4A C Eaton
-10% Price: €19.80 €17.82
Price+VAT: €21.38
tk
Code: 286598
PL6-C6/3 Kaitselüliti 3F 6A C Eaton
-10% Price: €11.49 €10.34
Price+VAT: €12.41
tk
Code: 286599
PL6-C10/3 Kaitselüliti 3F 10A C Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286600
PL6-C13/3 Kaitselüliti 3F 13A C Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286601
PL6-C16/3 Kaitselüliti 3F 16A C Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286602
PL6-C20/3 Kaitselüliti 3F 20A C Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286603
PL6-C25/3 Kaitselüliti 3F 25A C Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286604
PL6-C32/3 Kaitselüliti 3F 32A C Eaton
-10% Price: €10.82 €9.74
Price+VAT: €11.68
tk
Code: 286605
PL6-C40/3 Kaitselüliti 3F 40A C Eaton
-10% Price: €14.11 €12.70
Price+VAT: €15.24
tk
Code: 286606
PL6-C50/3 Kaitselüliti 3F 50A C Eaton
-10% Price: €19.80 €17.82
Price+VAT: €21.38
tk
Code: 286607
PL6-C63/3 Kaitselüliti 3F 63A C Eaton
-10% Price: €25.60 €23.04
Price+VAT: €27.65
tk
Code: 286610
PL6-D6/3 Kaitselüliti 3F 6A D Eaton
-10% Price: €14.11 €12.70
Price+VAT: €15.24
tk
Code: 286611
PL6-D10/3 Kaitselüliti 3F 10A D Eaton
-10% Price: €12.78 €11.50
Price+VAT: €13.80
tk
Code: 286612
PL6-D13/3 Kaitselüliti 3F 13A D Eaton
-10% Price: €12.78 €11.50
Price+VAT: €13.80
tk
Code: 286613
PL6-D16/3 Kaitselüliti 3F 16A D Eaton
-10% Price: €12.78 €11.50
Price+VAT: €13.80
tk
Code: 286614
PL6-D20/3 Kaitselüliti 3F 20A D Eaton
-10% Price: €12.78 €11.50
Price+VAT: €13.80
tk
Code: 286615
PL6-D25/3 Kaitselüliti 3F 25A D Eaton
-10% Price: €12.78 €11.50
Price+VAT: €13.80
tk
Code: 286616
PL6-D32/3 Kaitselüliti 3F 32A D Eaton
-10% Price: €12.78 €11.50
Price+VAT: €13.80
tk
Code: 286617
PL6-D40/3 Kaitselüliti 3F 40A D Eaton
-10% Price: €20.16 €18.14
Price+VAT: €21.77
tk