Product menu

Toiteplokk 3-12V 18W

 
Code Description Price Price+VAT Unit
53996
Toiteplokk 3-12V 1000 mA 12W GOOBAY €9.50 €11.40 tk
53997
Toiteplokk 3-12V 1500 mA 18W GOOBAY €10.83 €13.00 tk
Code: 53996
Toiteplokk 3-12V 1000 mA 12W GOOBAY
Price: €9.50
Price+VAT: €11.40
tk
Code: 53997
Toiteplokk 3-12V 1500 mA 18W GOOBAY
Price: €10.83
Price+VAT: €13.00
tk